Modrave 2019.
Obrazac za prijavu na Modrave 2019.
Popunjavanjem ovoga obrasca prijavljujete se za Modrave 2019.
* Obavezno
Termini
Termin Broj slobodnih mjesta(ženskih) Broj slobodnih mjesta(muških) Broj ljudi na listi čekanja(ženskih) Broj ljudi na listi čekanja(muških)
7. 7. - 13. 7.12000
14. 7. - 20. 7.
Termin je zauzet!
1500
21. 7. - 27. 7.2900
28. 7. - 3. 8.
Termin je zauzet!
100
4. 8. - 10. 8. (dio programa izvodi se na engleskom jeziku)61900
11. 8. - 17. 8.
Termin je zauzet!
1510
18. 8. - 24. 8. (Duhovne vježbe)
Termin je zauzet!
630

Podaci se aktualiziraju prema obrađenim, a ne prema zaprimljenim prijavama.

Osobne informacije
Ime *
Prezime *
Kontakt telefon/mobitel *
Kontakt e-mail adresa *
JMBG *
OIB *
Adresa prebivališta *
Mjesto prebivališta *
Adresa i mjesto studiranja (ukoliko se razlikuje od prebivališta)
Župa *
Crkvena zajednica (ukoliko ste član neke specifične zajednice: SKAC, FRAMA, Salezijanska mladež, neka molitvena zajednica...)
Zanimanje (ako studirate, što studirate) *
Naziv i adresa škole (obavezno za srednjoškolce)
Pitanja vezana za program
Odgovorna osoba koja će biti tijekom programa (za mlađe od 18 godina i ako nemate odgovornu osobu onda će to biti netko od animatora)
Sudionik je suglasan te izričito daje suglasnost da SKAC Palma prikuplja, pohranjuje, elektronički obrađuje osobne podatke za potrebe prijava na program Modrave uz poštivanje odredbi Uredbe EU o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te Zakona o zaštiti osobnih podataka.

SKAC Palma se obvezuje osobne podatke sudionika koristiti, obrađivati i dostavljati trećim osobama uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih dostupa i promjena.