Pravila programa Modrave
pravila

Karakter Modrava: Modrave su duhovno-rekreativni program za mlade s tri nosive sastojnice: duhovnošću, radom, rekreacijom. Od sudionika se očekuje aktivno uključivanje u sve tri navedene sastavnice programa.

Duhovna komponenta: jutarnja molitva, svakodnevna sveta misa, duhovna nota te večernji rad u grupama.

Radna komponenta: cca. 2h fizičkog rada (čišćenje terena i šatorskog naselja, pomoć u kuhinji, itd.).

Rekreacijsko-zabavna komponenta: druženje, kupanje, sport, razne igre i kvizovi, večernji zabavni program, itd.

Samo osobnom uključenošću sudionika ponuđeni program dobiva dušu.

1. OPĆE ODREDBE
a) Modrave su predviđene za sudionike starosne dobi od 16 do 32 godine.
b) Pravila reda na Modravama donose se radi zaštite interesa svih učesnika programa (dalje u tekstu: sudionika).
c) Ovim Pravilima propisuju se obveze ponašanja sudionika tijekom programa, kao i način korištenja uređaja i opreme na programu.
d) Pri dolasku, sudionik je obavezan upoznati se s pravilima reda programa Modrave.

2. KORIŠTENJE PROSTORA
a) Logorovanje je dopušteno samo u privremeno podignutom logoru.
b) Na širem području postavljeni su šatori za voditelja programa, svećenike (duhovnike), animatore, te posebni šatori za djevojke i mladiće, koji su podijeljeni po spolu. Izuzev animatora, mladići i djevojke SPAVAJU U ODVOJENIM ŠATORIMA!
c) Sudioniku je zabranjeno samovoljno mijenjati mjesto za spavanje (zabranjeno je spavanje na pontonu).
d) Prije odlaska sudionik je obavezan dovesti u red mjesto gdje je boravio.

3. UPORABA UREĐAJA I ALATA
a) Sudionici ne mogu upotrebljavati električne uređaje, razne alate i uređaje za rashlađivanje bez dozvole voditelja programa. Uređaje i alat Sudionici su dužni pravilno koristiti u svrhu zadovoljavanja potrebe za koje su oni namijenjeni.
b) Pranje posuđa vrši se u moru bez sredstava za pranje, dok se rublje pere na predviđenim prostorima.
c) Umivaonici, tuševi i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namijenjeni, vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu svih sudionika pragrama.
d) Priključivanje i isključivanje na agregat ili solarne panere za napajanje električnom energijom obavlja isključivo ovlaštena osoba.
e) Priključivanje i isključivanje na agregat za napajanje električnom energijom obavlja isključivo ovlaštena osoba programa.

4. ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE TIJEKOM PROGRAMA
a) Sudionik je dužan voditi računa o svojoj i tuđoj imovini.
b) Voditelj programa ne preuzima nikakvu odgovornost za nestale ili oštećene stvari u vlasništvu sudionika te za nesreće ili ozljede u koje nastanu osobnom nepažnjom sudionika.

5. ZAŠTITA OKOLIŠA
a) Sudionici su obvezni održavati red i čistoću.
b) Za kruti otpad sudionici su obavezni koristiti koševe za otpatke.
c) Zabranjeno je ostavljanje i bacanje krutih otpadaka izvan za to predviđenih posuda.
d) Sudionici su dužni čuvati nasade i zelenilote ih njegovati u skladu s uputama volontera.
e) Zabranjeno je trganje granja i oštećivanje i sječa stabala.
f) Zabranjeno je bacanje smeća i opušaka u more.

6. JAVNI RED I MIR
a) Sudionici su dužni poštovati javni red i mir.
b) Noćni mir traje od 00.00 do 07.30.
c) Strogo je zabranjeno kašnjenje na aktivnosti i duhovni program koji je organiziran za sudionike.
d) Zabranjena je uporaba radija i TV prijemnika, oglašavanje i pjevanje na način da se stvara buka.

7. ZAŠTITA OD POŽARA
a) Zabranjeno je pušenje na svim dijelovima osim na područjima postavljenih pontona.
b) Zabranjeno je paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, osim na standardiziranim roštiljima. U slučajevima kada postoji objektivna opasnost za izbijanje požara zabranjeno je svako paljenje otvorene vatre.
c) U slučaju požara dužnost je sudionika odazvati se organiziranom gašenju u skladu s uputama voditelja pragrama.
d) Zabranjeno je unošenje lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava i sl.

8. OSTALA PRAVILA
a) Zabranjeno je unošenje i konzumiranje alkohola
b) Za vrijeme programa bilo bi dobro izostaviti «izljeve ljubavi», koji su vezani uz intimu svakog pojedinog čovjeka, jer to nije svrha ovog programa.
c) Najvažnije pravilo glasi ovako: «Slušaj animatore i voditelje programa i nezaboravan provod i odmor je osiguran!»

9. POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA REDA
a) Sudionik je dužan pridržavati se svih odredaba ovih Pravila reda u programu Modrave.
b) Ako se utvrdi nepoštivanje ovih Pravila reda propisanih zabrana, vodstvo programa može sudioniku koji ne poštuje zabranu prekinuti sudjelovanje u programu.
c) U slučajevima oštećenja imovine, sudionik je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.